Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja 17. i 18. veljače 2022. održan je dvodnevni stručni skup:

Zgrade_2022_logo_5end

Više od 1000 ljudi pratilo je online temu “Tehnička rješenja za energetsku i statičku sanaciju zgrada te te visoko kvalitetni i ugodni prostori za život i rad

 

U organizaciji Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klastera za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja AF-a održan je dvodnevni online stručni skup 17. i 18. 02. 2022. godine kojeg je pratilo više od 1000 ljudi putem webinara i livestreama na www.nZEB.hr, Facebook profilu Arhitekonskog fakulteta te na stranicama www.dom2.hr. Cilj stručnog skupa bio je prikazati niz mjera i tehničkih rješenja za projektiranje, obnovu i izgradnju novih zgrada koja uz energetsku učinkovitost osiguravaju statičku i požarnu sigurnost zgrada te visoko kvalitetne i ugodne prostore za život i rad. VIŠE>>