O nama

Što je nZEB?

Zgrada gotovo nulte energije odnosno nZEB (nearly zero-energy building) je zgrada vrlo visokih energetskih svojstava. Koristi vrlo nisku količinu energije, koja se u značajnoj mjeri dobiva energijom iz obnovljivih izvora uključujući onu koja se proizvodi na samoj zgradi ili u njezinoj blizini.

Smjernice za zgrade gotovo nulte energije >>

Klaster nZeb.hr

Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – skraćeni naziv nZEB.hr – je neprofitna pravna osoba registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske. Klaster je osnovan 23. travnja 2018. godine.
Ciljevi udruge su povezati znanost, inovacije i gospodarstvo odnosno sve dionike u gradnji i obnovi zgrada po kriterijima zgrada niske energetske potrošnje, zgrada gotovo nulte energije (nZEB) kao i zgrada zelene i održive gradnje.

 

VIDEO – Što su zgrade gotovo nulte energije nZEB

Djelatnosti Udruge

– donosi mišljenja te daje savjete i preporuke o pitanjima bitnim za promociju, projektiranje i gradnju zgrada niske energetske potrošnje, zgrada gotovo nulte energije (nZEB) kao i zgrada po kriterijima zelene i održive gradnje – održava edukacije i savjetovanja o projektiranju, uporabi materijala, gradnji i održivosti zgrada niske energetske potrošnje – organizira javna događanja (skupove, stručne rasprave, radionice i slično) s ciljem promocije svojih ciljeva – izdaje publikacije iz područja djelatnosti Udruge – uspostavlja suradnju s domaćim i inozemnim srodnim udrugama i institucijama – surađuje sa stručnim i upravnim tijelima u području gradnje i zaštite okoliša – sudjeluje u povezivanju struke i akademske zajednice – brine za ljudske potencijale kroz okupljanje i razmjenu znanja i iskustva članova Udruge – provodi i druge aktivnosti koje su u suglasnosti s ciljevima Udruge – edukacije, savjetovanja, skupovi, stručne rasprave, radionice i slično s ciljem promocije svojih ciljeva – savjetovanja iz područja projektiranja i izgradnje zgrada niske energetske potrošnje kao i zgrada gotovo nulte energije (nZEB) – savjetovanja iz područja projektiranja i izgradnje zgrada po kriterijima zelene i održive gradnje – izdavanje knjiga, časopisa, brošura, letaka i multimedijalnih zapisa iz područja djelatnosti Udruge.

Osnivači

 

– Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik izv.prof.dr.sc. Zoran Veršić

 

– AGC Flat Glass Adriatic d.o.o., Zagreb, predstavnik Antonija Mušović

 

– Knauf –Insulation d.o.o., Novi Marof, predstavnik Silvio Novak

 

– Profine Croatia d.o.o., Velika Gorica, predstavnik Aleksandar Terer

 

– Robert Bosch d.o.o., Zagreb, predstavnik Mario Širić

 

– Wienerberger Ilovac d.o.o., Karlovac, predstavnik Tomislav Franko